Uw browser versie is niet langer ondersteund door Imago van Brussel!

Om Imago van Brussel en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Opgelet! Indien uw vereniging voldoet aan bepaalde criteria i.v.m. de oprichting, de financiering of het toezicht, is ze bij het sluiten van overeenkomsten verplicht de wetgeving op de overheidsopdrachten na te leven. Voor meer inlichtingen over dit onderwerp, klik op het tabblad "Wettelijke bepalingen".

Home  |   Een aanvraag indienen  |   Mijn Account fr/nl

KABINET SVEN GATZ

Imago van Brussel

Welkom op onze pagina Imago van Brussel. We nodigen u uit om alle onderstaande punten te lezen vooraleer u begint met de voorstelling van uw project :

  • Om de selectieprocedure te optimaliseren maken we gebruik van een aantal vooraf bepaalde formulieren die u doorheen de website helpen uw project zo gedetailleerd als mogelijk te beschrijven;
  • Elke formulier bevat de nodige uitleg die u verder zal helpen bij het invullen;
  • U kunt uw project steeds gaandeweg opslaan en dit later opnieuw bekijken en bewerken alvorens het in te dienen;
  • Lees uw dossier steeds grondig door alvorens u het indient, want eens dit gebeurd is, is de selectieprocedure gestart;
  • Elk ingediend project zal zo snel mogelijk behandeld worden;

Bescherming van persoonsgegevens

Succes!

Het team Imago van Brussel